Núm. 133 - 17 de juliol del 2018 Edicions anteriors Imprimir

ICO

Butlletí digital de l'Institut Català d'Oncologia

ISSN: 2339-6083

 

Pujar

@ ICO - Contacte - Info legal

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Institut Català d'Oncologia.

Tornar Pàgina principal

Actes i congressos

L’ICO i l’Hospital de Bellvitge celebren els 25 anys de la radiocirurgia intracranial i presenten els projectes de futur en aquest camp

Ampliar imatge

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Hospital Universitari de Bellvitge van presentar, el passat 6 de juny, la seva experiència en radiocirurgia intracranial durant aquests últims 25 anys. A més també s’han explicat els avenços que s’han introduït des d’aleshores com la tècnica de radiocirurgia intracranial framless implantada l’any 2016, o la propera implementació de la radiocirurgia intracranial funcional per a tractar diverses patologies en l’àmbit de la neurocirurgia, com poden ser la neuràlgia del trigemin, el tremolor de diferents orígens com pot ser el Parkinson o l’epilèpsia, entre d’altres. Aquesta nova tècnica, que properament es podria començar a realitzar a l’ICO l’Hospitalet, s’ha presentat durant el Simposi ‘Noves tecnologies de radioteràpia: Radiocirurgia intracranial’ que es va celebrar a l’ICO l’Hospitalet amb l’assistència de professionals de l’àmbit de la neurooncologia arribats d’arreu de Catalunya i de l’estat espanyol.

La radiocirurgia funcional com a tractament per a patologies neurològiques
La radiocirurgia és una teràpia freqüent en el tractament dels tumors petits a nivell cerebral. Es tracta d’una tècnica que requereix de tecnologia d’alta complexitat com són els acceleradors lineals d’electrons (LINAC). Aquesta tecnologia també pot ser utilitzada en el tractament de d’altres patologies neurològiques no tumorals, vasculars i funcionals, per les que, per les seves característiques i les pròpies del pacient està indicada la radiocirurgia que en aquest cas s’anomena radiocirurgia funcional.

Cal considerar que la mida d’aquestes lesions és molt petita i requereix de tecnologia d’alta precisió, com ara el Gamma Knife i els LINACS d’última generació que incorporen aquest requeriment i que en l’actualitat disposa l’ICO l’Hospitalet.

En quines patologies s’indica aquest tipus de tractament?
Actualment, tot i que el conjunt d’aquestes patologies no és freqüent a la població, hi ha un nombre rellevant de pacients que no es poden beneficiar d’un tractament eficaç. En l’actualitat, quan aquests pacients tenen indicació de radiocirurgia han de ser derivats fora de Catalunya per a realitzar el tractament amb la conseqüent despesa, tant pel sistema sanitari públic, com també pel pacient i la seva família. Els diferents tipus de patologies que es poden beneficiar d’aquest tractament són:

Neuràlgia del trigemin
La neuràlgia del trigemin és la patologia més freqüent del nervi trigemin, amb una freqüència de 3-5 casos cada 100.000 habitants. Es caracteritza per un dolor lancinant, descrit com si fos una descarrega elèctrica sobtada, que segueix la distribució facial de qualsevol de les tres branques del V par cranial. El maneig d’aquesta malaltia es basa en teràpies mèdiques amb diversos tipus de medicació analgèsica, no obstant fins un 25% dels casos no responen al tractament mèdic.

La radiocirurgia està indicada en pacients amb neuràlgia del trigemin refrectària a tractament mèdic, en pacients d’edat avançada, en alguns pacients amb tractament anticoagulant o amb alguna altra morbiditat associada que contraindiqui la anestèsia.

Control del tremolor en la malaltia del Parkinson
La radiocirurgia s’utilitza de forma regular en el tractament de desordres del moviment, tals com la tremolor a causa del Parkinson, tremolor essencial o secundari (esclerosi múltiple, traumatismes) en aquells pacients amb una resposta dolenta al tractament farmacològic i contraindicat per la cirurgia.

• Epilèpsia
Es pot considerar l’ús de la radiocirurgia en el tractament de pacients amb epilèpsia farmacorresistent en els que el tractament mèdic i quirúrgic no ha estat eficaç, així com en aquells pacients no candidats a cirurgia per edat avançada, localització de focus epileptògen o comorbiditat associada que impliqui un alt risc anestèsic.

• Malformacions arteriovenoses
La radiocirurgia permet el tractament d’aquelles malformacions arteriovenoses en pacients en els que es descarti el tractament quirúrgic, ja sigui per la localització de la mateixa amb alt risc de seqüeles neurològiques o alt risc anestèsic.

• Carvernomes
En el tractament dels cavernomes es troba indicada aquesta radiocirurgia en aquells casos en els que s’ha produït més d’un episodi de sagnat i s’ha descartat tractament quirúrgic tant per la localització (cavernomes de tronc) com pel risc quirúrgic.

Àmbit d’aplicació d’aquesta nova tècnica
La previsió és que tots els tractaments de radiocirurgia intracranial funcional siguin portats a terme pels neurocirurgians de l’Hospital Universitari de Bellvitge, conjuntament amb oncòlegs radioteràpics i radiofísics de l’Institut Català d’Oncologia.

El neurocirurgià responsable dels tractaments serà també el coordinador dels diferents comitès de selecció de pacients que es formaran per a cada malaltia. Aquests comitès, formats principalment per neuròlegs, neuroradiòlegs i neurocirurgians de l’HUB, apart dels especialistes de l’ICO, avaluaran els casos dels pacients als quals, per motius diversos, no se’ls pugui aplicar altres tractaments més habituals per a la seva patologia, i decidiran si se’ls indica la radiocirurgia intracranial funcional.

En aquest projecte es proposa que en un primer moment es tractaran els pacients de l’àrea de referència de l’HUB i de l’ICO l’Hospitalet que són: l’Hospitalet i tota l’àrea metropolitana sud. També ha d’incloure tota la demarcació de Tarragona, on el Servei de Neurocirurgia depèn de l’HUB.

En aquests moments l’Institut Català d’Oncologia és l’únic centre català, tant de l’àmbit públic com privat, que disposa d’equipament específic per realitzar aquesta tècnica. La jornada s'ha celebrat en col·laboració amb l'Hospital de la Vall d'Hebrón (ICS) i l'empresa Novalis.

Comparteix

 

Contacte

Gabinet de Comunicació
Institut Català d'Oncologia
93 260 72 97
Correu electrònic
ico.gencat.cat

BannerBannerBannerBannerBannerBanner

Centres de l'ICO

ICO L'Hospitalet
Hospital Duran i Reynals
Av. Granvia de L'Hospitalet 199-203
08908  L’Hospitalet de Llobregat
93 260 77 33

ICO Girona
Hospital Doctor Josep Trueta
AV. França s/n 17007 Girona
972 225 833

ICO Badalona
Hospital Germans Trias i Pujol
Ctra. del Canyet s/n
08916 Badalona
93 465 12 00

ICO Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
Hospital Joan XXIII
Carrer Dr. Mallafrè Guasch, 4
43005 Tarragona
977 29 58 00